1 Chronicles 23:30

BKR(i) 30 A aby stáli každého jitra k slavení a chválení Hospodina, tolikéž i u večer,