1 Chronicles 22:17

BKR(i) 17 Přikázal také David všechněm knížatům Izraelským, aby pomáhali Šalomounovi synu jeho, řka: