1 Chronicles 16:31

BKR(i) 31 Veseliti se budou nebesa, a plésati bude země, a řeknou mezi pohany: Hospodin kraluje.