1 Chronicles 16:24

BKR(i) 24 Vypravujte mezi pohany slávu jeho, a mezi všemi národy divy jeho.