Matthew 26:31

BGB(i) 31 Τότε λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς “Πάντες ὑμεῖς σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ· γέγραπται γάρ ‘Πατάξω τὸν ποιμένα, Καὶ διασκορπισθήσονται τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης·’