Exodus 39:12

ArmenianEastern(i) 12 Երրորդ շարքը սուտակ էր, մեղեսիկ եւ ագատ: