Revelation 2:15

Arabic(i) 15 هكذا عندك انت ايضا قوم متمسكون بتعاليم النقولاويين الذي ابغضه