Revelation 17:2

Arabic(i) 2 التي زنى معها ملوك الارض وسكر سكان الارض من خمر زناها.