Psalms 88:2

Arabic(i) 2 ‎فلتأت قدامك صلاتي. امل اذنك الى صراخي‎.