Psalms 75:9

Arabic(i) 9 اما انا فاخبر الى الدهر. ارنم لاله يعقوب‏‎.