Psalms 67:7

Arabic(i) 7 ‎يباركنا الله وتخشاه كل اقاصي الارض