Psalms 109:25

Arabic(i) 25 ‎وانا صرت عارا عندهم. ينظرون اليّ وينغضون رؤوسهم