Isaiah 57:21

Arabic(i) 21 ليس سلام قال الهي للاشرار