Isaiah 48:22

Arabic(i) 22 لا سلام قال الرب للاشرار