Exodus 23:30

Arabic(i) 30 قليلا قليلا اطردهم من امامك الى ان تثمر وتملك الارض.