Acts 22:23

Arabic(i) 23 ‎واذ كانوا يصيحون ويطرحون ثيابهم ويرمون غبارا الى الجو