Titus 2:3

Albanian(i) 3 që t'i mësojnë të rejat të duan burrat e tyre, të duan bijtë e tyre,