Song of Songs 7:3

Albanian(i) 3 Dy sisët e tua janë si dy kaproj të vegjel, binjake të gazelave.