Psalms 85:6

Albanian(i) 6 A nuk do të na japësh përsëri jetën, me qëllim që populli yt të mund të gëzohet te ti?