Psalms 71:8

Albanian(i) 8 Goja ime është plot me lëvdimet e tua dhe shpall lavdinë tënde tërë ditën.