Psalms 2:7

Albanian(i) 7 Do të shpallë dekretin e Zotit. Ai më ka thënë: "Ti je biri im, sot më linde.