Psalms 26:8

Albanian(i) 8 O Zot, unë e dua selinë e shtëpisë sate dhe vendin ku qëndron lavdia jote.