Psalms 25:4-5

Albanian(i) 4 O Zot, më trego rrugët e tua, më mëso shtigjet e tua. 5 Më udhëhiq në të vërtetën tënde dhe më mëso, sepse ti je Perëndia i shpëtimit tim; unë shpresoj shumë te ti gjatë gjithë ditës.