Psalms 146:7

Albanian(i) 7 që u jep të drejtë të shtypurve dhe ushqim të uriturve. Zoti çliron të burgosurit.