Psalms 136:6

Albanian(i) 6 atë që ka shtrirë tokën mbi ujërat, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,