Psalms 119:56

Albanian(i) 56 Kjo ndodh sepse respektoj urdhërimet e tua.