Psalms 119:26

Albanian(i) 26 Të kam treguar rrugët e mia, dhe ti më je përgjigjur; më mëso statutet e tua.