Psalms 119:141

Albanian(i) 141 Jam i vogël dhe i përbuzur, por nuk i harroi udhërimet e tua.