Psalms 119:140

Albanian(i) 140 Fjala jote është e pastër nga çdo zgjyrë; prandaj shërbëtori yt e do.