Psalms 111:7-8

Albanian(i) 7 Veprat e duarve të tij janë e vërteta dhe drejtësia; tërë urdhërimet e tij janë të qëndrueshme, 8 të patundura përjetë, për gjithnjë, të kryera me vërtetësi dhe drejtësi.