Psalms 107:37

Albanian(i) 37 mbjellin arat dhe kultivojnë vreshta që prodhojnë një korrje të bollshme.