Psalms 106:20

Albanian(i) 20 dhe e ndërruan lavdinë e tyre me shëmbëllytrën e një kau që ha bar.