Psalms 105:40

Albanian(i) 40 Me kërkesën e tyre ai solli shkurtat dhe i ngopi me bukën e qiellit.