Psalms 105:12

Albanian(i) 12 kur nuk ishin veçse një numër i vogël, shumë të pakët dhe të huaj në vend,