Psalms 105:10

Albanian(i) 10 që i konfirmoi Jakobit si statut të tij dhe Izraelit si një besëlidhje të përjetshme,