Proverbs 8:4

Albanian(i) 4 "Ju drejtohem juve, o njerëz dhe zëri im u drejtohet bijve të njeriut.