Matthew 4:1

Albanian(i) 1 Atëherë Fryma e çoi Jezusin në shkretëtirë, që djalli ta tundonte.