Matthew 3:8

Albanian(i) 8 Jepni pra fryte të denja të pendesës!