Mark 15:47

Albanian(i) 47 Dhe Maria Magdalena dhe Maria, nëna e Joses, vërenin ku e vunë.