Leviticus 6:23

Albanian(i) 23 Çdo blatim i ushqimit të priftit do të tymoset i tëri; ai nuk do të hahet".