Joel 2:29

Albanian(i) 29 Në ato ditë do të përhap Frymën time edhe mbi shërbëtorët dhe shërbëtoret.