Isaiah 35:3

Albanian(i) 3 Forconi duart e dobësuara, bëjini të qëndrueshëm gjunjët e pasigurt!