Genesis 8:18

Albanian(i) 18 Kështu Noeu doli me bijtë e tij, me gruan e tij dhe me gratë e bijve të tij.