Genesis 27:24

Albanian(i) 24 Dhe tha: "A je ti me të vërtetë biri im Esau?". Ai u përgjigj: "Po".