Genesis 10:22

Albanian(i) 22 Bijtë e Semit qenë: Elami, Asuri, Arpakshadi, Ludi dhe Arami.