Exodus 35:14

Albanian(i) 14 shandanin për dritë dhe veglat e tij, llambat e tij dhe vajin për ndriçim të shandanit;