Esther 9:32

Albanian(i) 32 Kështu dekreti i Esterit fiksoi caktimin e Purimit dhe u shkrua në një libër.