Ephesians 3:16

Albanian(i) 16 që Krishti të banojë në zemrat tuaja me anë të besimit,