Ecclesiastes 5:9

Albanian(i) 9 Toka ofron përfitime më të mëdha se çdo gjë tjetër, dhe vetë mbreti shërbehet nga fusha.