Ecclesiastes 1:15

Albanian(i) 15 Ajo që është e shtrëmbër nuk mund të drejtohet dhe ajo që mungon nuk mund të numërohet.